Szolgáltatások
Tanfolyamok
Pályázatok
Kiadványok
Céginformáció

K+F, pályázatok

 • SWEETVEG

  A csemegekukorica és a paradicsom terméshozamának növelése és az élelmiszerfeldolgozók követelményeinek való megfelelés javítása precíziós mezőgazdasági módszerek alkalmazásával

  A projekt tárgya a csemegekukorica és paradicsom terméshozamának növelése, minőségének javítása. A megoldás elősegíti a tápanyagfelvétel, az öntözés, a betakarítási idő optimalizálását a kulcsfontosságú minőségi jellemzőkre a csemegekukorica és a paradicsom esetén. A projekt során a talajra, a tápanyagellátásra, a napfényes órákra és a vízellátásra vonatkozó adatokat gyűjtünk, melyek felhasználásával, illetve informatikai eszközök segítségével vizsgáljuk a termőföld tulajdonságai, a terményeket érő környezeti hatások és a növények fejlődési fázisainak összefüggéseit, azok hatását a terméshozamra, a feldolgozók által megkívánt minőségi paraméterekre.

  Finanszírozó program: NKFI Alap; EUREKA
  Projekt időtartama: 2016.08.01.-2019.08.01.

  Sajtóközlemény:Precíziós mezőgazdasági módszerek alkalmazása.....
  Weboldal:www.sweetveg.eu
 • SKIN- Short supply chain Knowledge and Innovation Network

  Az élelmiszeripar az Európai Unió versenyképességének alapját képző szektor. Általában jellemző, hogy az élelmiszerek több szereplő szoros együttműködése révén jutnak el a termőföldtől egészen a fogyasztóig. Azonban a nagyon sok köztes szereplős ellátási láncok esetén megfigyelhető a lánc hatékonyságának csökkenése, mely kihat a szektor fenntarthatóságára és versenyképességére is. Megoldást jelenthet rövid ellátási láncok kialakítása szektoron belül, ezzel lecsökkentve a közvetítők számát.
  A SKIN pályázat célja, a rövid ellátási láncok iparban betöltött szerepének vizsgálatával az európai mezőgazdaság versenyképességének javítása, illetve egy fenntartható mezőgazdasági termelés kialakításához való hozzájárulása gazdasági, környezeti és szociális szinten.
  A pályázat 20 partnere (14 országból) a rendelkezésre álló információk, adatok és modellek szintézisével, illetve innovációra képes szereplők segítésével egy európai hálózatot kíván létrehozni, mely lehetővé teszi a partnerek közötti tudás átadást, a nemzetek közötti együttműködést, innovációs lehetőségek népszerűsítését és döntéshozó szervezetek számára készült javaslatok összegyűjtését.

  Finanszírozó program: Horizon 2020
  Projekt időtartama: 2016.11.01 -2019.10.31.

 • NOAW: No Agrocultural-Waste pályázat

  Innovatív megoldások a mezőgazdasági melléktermékek ökológiai és gazdasági előnyöket biztosító hasznosításához


  A NoAW projekt célja a mezőgazdasági hulladékok konvertálására ökológiai és környezetvédelmi szempontból kedvező, gazdaságilag is előnyös anyagokká, termékekké, amely segítséget nyújt a körforgásos gazdaság és „zéró hulladék” program megvalósulásában, amely nagy kihívást jelent napjaink társadalma részére.
  A NoAW projekt (No 688338) 2016-2020 között fut és az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramja támogatja.
  A NoAW projekt keretében a körkörös gazdaság modelljének figyelembevételével megoldásokat keresünk a bortermelés melléktermékeinek, a szalma és a trágya optimális hasznosítására a szezonális és territoriális szempontok szem előtt tartásával. Ezzel a megközelítéssel a gazdaságon belül tarthatjuk az erőforrásokat, hogy azokat ismételten fel lehessen használni, és így további értéket teremtsenek.
  A NoAW projekt innovatív megoldásokat nyújt az alábbi területeken:
  • a biogáz termelés még hatékonyabb kiaknázása, illetve további alapanyagul szolgáló összetevők kinyerése a mezőgazdasági hulladékból, például talajerő-utánpótló szerek, bio - csomagoló anyagok előállításához,
  • integrált megoldások, a környezetre gyakorolt hatások figyelembe vétele már a hulladékhasznosítás megtervezésének korai fázisában,
  • új megoldások és módszerek a mezőgazdasági hulladékhasznosítási stratégiák kialakításához, annak érdekében, hogy a vízbázisra, levegőre, talajra gyakorolt negatív hatást minimalizálni lehessen.

  További információ a NoAW proktről:

  INRA (Koordinátor): Prof. Nathalie Gontard

  Campden BRI Mo. Nonprofit Kft.: Dr. András Sebők  Weboldal:http://noaw2020.eu/
  Twitter: https://twitter.com/noaw2020
  Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/13507644

 • I-CON pályázat


  Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations - Kompetenciák és készségek fejlesztése élelmiszeripari innovációkon keresztül (Interreg Central Europe Programme)
  Több közép-európai ország (Ausztria, Horvátország, Cseh Köztársaság, Németország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia), köztük Magyarország egyes régiói is egyre hanyatló munkalehetőségekkel néznek szembe a hagyományos iparágakban. Ez a jelenség az utóbbi években bekövetkezett strukturális változásokra vezethető vissza és összefügg a cégek innovációs kapacitásával. Ennek okán lépéseket kell tennünk a cégek gazdasági tevékenységének ösztönzésére, a foglalkoztatottság növelésére és elősegíteni a gazdasági fejlődést főként az elmaradottabb szektorokban. Elemzések kimutatták, hogy az ÉLELMISZERIPAR az egyik legfontosabb potenciális láncszem, amely folyamatos kihívásokkal szembesül, és ahol javítani kell a gazdasági mutatókon.
  Az Interreg Central Europe Programme keretein belül induló I-CON nevű projekt fő céljául tűzte ki, hogy javítsa a vállalkozói kompetenciákat és készségeket az élelmiszeripari innovációkon keresztül. A projektben 10 partner vesz részt (különböző országokból), akiknek célja, hogy folyamatosan segítsék és mentorálják a résztvevő cégeket.

  A folyamat a következő 4 mérföldkő mentén épül fel:
  1. Első lépésként egy felmérést végzünk a régiós élelmiszeripari KKV-k körében, hogy megfelelő képet kaphassunk működésükről, lehetőségeikről és hiányosságaikról. Ennek eredményeként felállítjuk a regionális szektor diagnózist.
  2. A következő mérföldkő lényege, hogy az előzőekben felállított diagnózisból kiindulva kialakítsunk egy közös platformot, ahol elősegíthetjük a résztvevő vállalkozások kommunikációját, fejleszthetjük problémamegoldó képességüket és folyamatos tanácsadást biztosíthatunk.
  3. A következőkben az így megszerzett tudást és tapasztalatokat összegyűjtjük és a KKV-k rendelkezésére bocsátjuk, abból a célból kifolyólag, hogy segítsék egymás működését (akár nemzetközi szinten is).
  4. Végezetül a fő cél egy közös stratégia kialakítása, középpontban a fenntartható működéssel.

  A projekt eredménye tehát egy nemzetközi összefogás keretein belül kialakuló közös élelmiszeripari stratégia rendszer, melynek keretében ingyenes tanácsadást és további szolgáltatáscsomagokat is igénybe vehetnek a résztvevők: személyre szabott automatizálási, gépészeti fejlesztéseket, élelmiszerbiztonsági, illetve design-szolgáltatásokat kínáló csomagot állítunk össze részükre. Ennek eszköze, hogy együttes erővel fejlesszük azokat az üzleti készségeket, amelyek segítségével egy cég versenyképes maradhat a szektorban.

  Projekt összköltsége (EUR): 2.216.448,40 €
  ERFA társfinanszírozás (EUR): 1.833.568,10 €
  Finanszírozó program: Interreg CENTRAL EUROPE
  Projekt időtartama: 2016.06 – 2019.05.

  Weboldal: http://www.interreg-central.eu/
 • NUTRISEA pályázat

  A NutriSEA projekt “Egyetemek ás vállalkozások hálózata élelmiszer tréningek tartására Dél-kelet Ázsiában” célja, hogy kialakítson egy élelmiszer hálózatot akadémia, üzleti és hatósági szereplők bevonásával. Az európai partnerek tréningeket fognak tartani az egyetemi dolgozóknak Kambodzsában, Vietnámban és Myanmarban különböző témaköröket lefedve, mint a vállalkozás, élelmiszertudomány és élelmiszer minőség, tanítási módszerek és technológia transzfer.
  A konzorcium továbbá erősíti a nemzetközivé válást, hogy javítsa a regionális és nemzetközi hálózatosodást és mobilitást. A munkatársaknak és a hallgatóknak lehetősége nyílik tanulmányutak megtételére Belgiumba, Franciaországba, Németországba, Portugáliába, Hollandiába és Magyarországra.
  A NutriSEA az Európai Bizottság Erasmus + programja által támogatott project. Az egyike annak a 27 kiválasztott projektnek, amelyek Ázsiában célozzák meg a felsőoktatás kapacitásának javítását, és az egyetlen, ahol myanmar-i partner is részt vesz a konzorciumban.

  Weboldal: http://nutrisea.eu
  Sajtótájékoztató: NUTRISEA sajtótájékoztató
 • FOODLAB pályázat

  A FOODLAB pályázat egy új tanulási módszer bevezetésével azt célozza meg, hogy növeli az egyetemi hallgatókban a vállalkozási szellemet, segíti az élelmiszeripari szereplők közötti kommunikációt, és irányítja innovatív projektek kifejlesztését.
  A pályázat mindehhez működtetni fog egy európai tudástranszfer platformot, ahol tanfolyami anyagok, eszközök és útmutatók elérhetővé tételével kívánja segíteni a jövő vállalkozóit, illetve elősegíteni az élelmiszeripari vállalatok, technikai központok vagy business angel-ek közötti együttműködést (Innofood adatbázis és fórum). Foodlab projekt nemzeti élelmiszeripari szövetségek, illetve az Európai Technológiai Platform „Food for Life” támogatásával kíván minél szélesebb körű közönséget elérni.

  Legfőbb várható előnyök: kapcsolatteremtés az akadémiai és az ipari szektor között, a vállalkozási ismeretek bővítése a tanulók körében, valamint az innováció áramlás segítése.
  Weboldal: http://foodlab.eu.com/
 • FInish pályázat  

  A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének (FI-PPP 1. fázis) és a FIspace projekt romlandó termékek logisztikai megoldásainak (FI-PPP 2. fázis) folytatása. Célja intelligens rendszerek fejlesztése és működtetése romlandó termékek (pl. élelmiszer, virág) értékesítési láncai számára. Mindezt egy olyan ökoszisztémában, amely összehozza: i) a felhasználók üzleti érdekeit és ii) a szoftverfejlesztők illetve webes vállalkozók kreatív ötleteit valamint technológiai megoldásait.
  Speciális céljai: kisméretű és innovatív IKT vállalkozások segítése, az FI-PPP program technológiáin alapuló magas minőségű és jelentős hatású megoldások kifejlesztésére az élelmiszer- és virágértékesítési láncok számára; nagyszámú innovatív és technológiailag kihívást jelentő szolgáltatás és alkalmazás kifejlesztése, az élelmiszer- és virágértékesítési láncon belüli virtualizáció, összekapcsolhatóság és intelligencia területén; az FI-PPP programban kifejlesztett technológiák és elképzelések gyakorlati megvalósítása és validálása; a KKV-k támogatása alkalmazások létrehozására a Jövő Internet felhasználásával, és segítségnyújtás az alkalmazások EU-s és nemzetközi piacra kerülésében; valamint annak biztosítása, hogy a szolgáltatások és alkalmazások valós üzleti értéket képviseljenek az élelmiszer- és virágértékesítési láncok együttműködő üzleti hálózatai számára.
  Fő tevékenységek: nyílt felhívások kiírása KKV-k és web-fejlesztők részére; KKV-k és web-fejlesztők képzése; szoftverfejlesztési környezet kialakítása és fenntartása; a FIspace platform használatának elősegítése; KKV-k bevonása a platform működésének valamint a kifejlesztetett alkalmazások prototípusainak tesztelésébe.
  Weboldal: http://www.finish-project.eu/
 • PATHWAY-27 pályázat  

  A bioaktív anyagok emberi egészségre és jólétre gyakorolt hatásainak és kulcsszerepüknek vizsgálata. Az emberi genomtól az élelmiszeripari pályáig.
  A PATHWAY-27 pályázat általános célkitűzése az egyes bioaktív anyagok élelmiszer komponensként való vizsgálata, melyek jelentős pozitív hatással bírnak az emberek egészségére és jólétére. A PATHWAY-27 projekt három minta hatóanyagot (dokozahexaénsav -DHA, béta-glükán -BG, és antocianin -AC) és három minta élelmiszermátrixot (tej, sütőipari és tojás termékek) vizsgál annak érdekében, hogy széles körben alkalmazható következtetéseket állapítson meg a health claimeket illetően.
  A PATHWAY-27 pályázat technológiai célja magas hozzáadott értékű élelmiszer készítmények (BEF) fejlesztése és célzottabb étrendi ajánlások kidolgozása a fogyasztók számára.
  A PATHWAY-27 pályázat tudományos célja a kiválasztott bioaktív hatóanyagok (DHA, BG és AC) lehetséges előnyeinek és hatásmechanizmusainak jobb megértése.
  Weboldal: www.pathway27.eu
 • CoolSAVE 

  IEE A költség hatékony/kímélő stratégiák kidolgozása és népszerűsítése az élelmiszeripar számára az energia hatékonyság fejlesztése céljából
  Weboldal: http://www.cool-save.eu/
 • SUSCLEAN, EU FP 7 

  (Contract n. FP7-KBBE-2011-5, project agreement no. 287514): “Kíméletesen feldolgozott friss zöldségfélék és gyümölcsök fenntartható tisztítása és fertőtlenítése”, Téma: „Fenntartható tisztító és fertőtlenítő technológiák”
  (KBBE.2011.2.3-01)
  Weboldal: http://susclean.eu
 • FoodManufuture, EU FP 7 

  “Az élelmiszer-feldolgozás kutatási infrastruktúrájának koncepcióterve az élelmiszeripari innováció élénkítésére”, Téma: “A jövő élelmiszeripari üzeme - Tanulmányterv”
  (KBBE.2011.2.3-02)
  Weboldal: www.foodmanufuture.eu
 • SmartAgriFood 

  A jövő internete a biztonságos és egészséges élelmiszerekért – a szántóföldtől az asztalig
  Az EU 7. keretprogramján belül létrehozott, a Jövő Internetével foglalkozó magán–állami partnerség (FI-PPP) célja a közszolgálati infrastruktúrák és az üzleti folyamatok intelligensebbé tétele az Internet hálózat és a számítógépes lehetőségek szoros integrációján keresztül, mely lehetővé teszi Európa számára a versenyképesség javítását. A programban támogatott “SmartAgriFood” projekt a jövő internetes technológiáinak alkalmazási lehetőségeit kutatja és segíti azok kiépítését, tesztelését és kísérleti megvalósítását az agrár-élelmiszeripari vállalatok részére.
  A SmartAgriFood konzorciumát 21 résztvevő alkotja 7 országból (Hollandia, Németország, Spanyolország, Finnország, Görögország, Magyarország és Egyesült Királyság), közel egyenlő arányban képviselve az informatikai ágazatot és az agrár-élelmiszeripari szektort.
  Weboldal: www.smartagrifood.eu
 • CAPINFOOD 

  A dél-kelet európai élelmiszeripari szektor innovációjának elősegítése nemzetközi együttműködés segítségével, a megfelelő környezet megteremtése és a figyelemfelkeltés révén
  Weboldal: www.capinfood.eu
 • EcoBioCAP FP7 

  Ökológiailag hatékony, biológiailag lebomló, fejlett, kompozit csomagolóanyag
  Az EcoBioCAP FP7-es pályázat célja egy következő generációs csomagolóanyag kifejlesztése, mely előállításakor olyan fejlett, kompozit szerkezetek kerülnek felhasználásra, melyek alkotóelemei kizárólag élelmiszeripari melléktermékekből származnak. A csomagolóanyag kifejlesztése során alkalmazott innovatív feldolgozási stratégiák lehetővé teszik a csomagolóanyag tulajdonságaival kapcsolatos különböző igények kielégítését, és egyben megfelelnek a friss, romlandó céltermékre vonatkozó alap követelményeknek: funkcionalitás, költség, biztonság és a csomagolóanyag környezeti hatásaival kapcsolatos elvárások.
  Weboldal: www.ecobiocap.eu
 • SALSA, EU FP 7 

  A SALSA FP7-es pályázat célja a Latin amerikai országok farm gazdaságaiban jelentkező környezetvédelmi kihívások (esőerdők védelme, Co2 kibocsátás, csökkenő biodiverzifikáció, víz, levegő és talaj szennyeződés, stb.) vizsgálata EU és Latin Amerika között létrejövő ellátási lánc szinten. A kutatás fő célkitűzése a versenyképesség és a hozzáadott érték növelése az ellátási láncban
  Weboldal: http://www.salsaproject.eu/
 • SALUX, EU FP 7 

  2013-ban megváltozott a projekt logója SALUS-ról SALUX-ra, a célkitűzés és a feladat ugyanaz maradt.
  A projekt célkitűzése:
  • A feldolgozott élelmiszerek reformulálásának követése a zsír-, telített zsír-, transzzsírsavak-, a só- és cukortartalom csökkentésében, az európai helyzet elemzése, a legjobb gyakorlatok megkeresése és közlése, költséghatékonysági modell validálása.
  • Az élelmiszerek reformulálásával kapcsolatban jogi előírások, kulturális értékek, egyéb hozzáférhető adatok gyűjtése és kiértékelése, a résztvevő országok helyzetének összehasonlítása.
  • Úgynevezett „European Clearing House” létrehozása az élelmiszerek reformulálásával és jelölésével kapcsolatosan az élelmiszeripari KKV-k és fogyasztók részére, annak biztosítására, hogy a kapcsolódó információkat összegyűjtsük és a már létező szakértő központok és adatbázisok hálózatát megerősítsük.
  Weboldal: http://www.salux-project.eu
 • DREAM, EU FP 7 

  Jól jellemzett összetételű és struktúrájú valósághű élelmiszer modellek tervezése és fejlesztése
  Weboldal: http://dream.aaeuropae.org
 • GOP – 1.1.1-09/1-2010-0021 pályázat  

  A projekt egyik célja volt, hogy a krokettgyártás klímára gyakorolt hatását vizsgálja a carbon footprint módszer segítségével és azonosítsa azokat a kulcsfontosságú műveleteket, ahol leghatékonyabban csökkenthető üvegházhatású gázok kibocsátása. A vizsgálatokba MIRELITE MIRSA Zrt. által gyártott burgonyás krokettet, illetve 4 eltérő, a projekt keretében kifejlesztett elősütött töltött burgonya krokettet (carbonara krokett, parajos-ricottás krokett, sajtos-brokklis krokett, pikáns zöldséges krokett) vontunk be.
 • NAMASTE, EU FP 7 

  Gyümölcs és gabona feldolgozó technológiákból származó hulladék-anyagok hasznosítása funkcionális tulajdonságokkal bíró, egészségre jótékony hatással lévő italok, élelmiszerek és takarmányok kialakításában.
  A Namaste-EU projekt célja olyan módszerek kidolgozása, amelyek segítségével a citrusfélék és gabona feldolgozás melléktermékei gazdaságosan új, hozzáadott értékű élelmiszerek előállításához használhatók fel. A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi szempontok mellett ez a kutatás hozzájárul az európai és indiai élelmiszeripar versenyképességéhez is.
  Weboldal: www.namaste-eu-india.org
 • TRANSPARENT FOOD, EU FP7 

  Az élelmiszer szektor átláthatóság ismereteinek, az átláthatósággal kapcsolatos hiányosságoknak és a jövőbeli kutatási kezdeményezések szükségleteinek azonosítása és megértése, az átláthatóság fejlesztése
  Weboldal: www.transparentfood.eu
 • PRO PRALINE 

  Az EU FP7 keretprogramján belül megvalósuló ProPraline projekt fő célja, hogy a pralinékon jelentkező zsírkiválás és repedések megjelenésének okát tanulmányozza és a közép- és kisvállalatok számára és a gyakorlatban jól alkalmazható megoldást találjon ezen a termékhibák kiküszöbölésére.
 • TRUEFOOD, EU FP6 

  A hagyományos élelmiszerek fejlesztése innovatív módszerekkel:
  • Mikrobiológiai kockázat becslés és prediktív mikrobiológiai módszerek,
  • Ellátási lánc menedzsment és marketing,
  • Technológia transzfer és képzés
  Weboldal: www.truefood.eu
 • HELENA 

  A felmérés célja három, a fiatalok számára kifejlesztett termék – teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó joghurt ital, alacsony energiatartalmú hamburger húspogácsa, és vitaminokkal dúsított müzli szelet - elfogadhatóságának kiértékelése volt.
  Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence,(EU FP6-2003-Food-2-A, FOOD-CT-2005-007034 program)
 • SMEs-Net projekt EU FP6
  (Élelmiszeripari KKV-k kutatási igényeinek és gyakorlatának felmérése)
  Weboldal
 • INPLISTA projekt EU FP6
  (Minőségirányítás, élelmiszer biztonság az Európai KKV-k számára)
  Weboldal
 • EUREKA-AGRITOOL, DÉRI TRACE_06, OMFB-00718/2007
  (Elektronikus adatrögzítésen és adatkezelésen alapuló élelmiszer nyomon követési és élelmiszerbiztonsági rendszer kifejlesztése)
 • WINDAIR LEONARDO / "Lifelong Learning" program EU FP7
  (Minőségirányítási és élelmiszer biztonsági rendszerek a borászatban és a sajtgyártásban)
  Weboldal
 • AgriFoodResults support projekt EU FP7
  (European initiative for a better use of the results of agri-food research): A kutatási eredmények ismertetése, terjesztése
  Weboldal
 • "IMSFood" (Innovation Management System for Sustainable Food Industry), ERA-Net, Cornet 7th calls Innovatív költségcsökkentő módszerek az élelmiszeripar fenntartható fejlődéséhez
 • Elektronikus adatrögzítésen és adatkezelésen alapuló élelmiszer nyomon követési és élelmiszerbiztonsági rendszer kifejlesztése (EUREKA-AGRITOOL, DÉRI TRACE_06, OMFB-00718/2007)
 • Ipari gyakorlatban használható eljárás kidolgozása a húskészítmények biztonságos fogyaszthatósági idejének meghatározására.
  (GVOP-3.1.1.-2004-05-0152/3.0)
 • Technológia és termékfejlesztés hatékonyabb malomipari termékpálya szerkezet kialakítására.
  (ALK-00161/2002.)
 • Élelmiszer-feldolgozási technológiák hatása a GMO-k jelenlétének kimutathatóságára szójás adalékanyagot tartalmazó termékeknél.
  (OMFB - 00247/2002)
 • A feldolgozott élelmiszerekből a fogyasztót érintő GMO szennyeződések ipari kockázatbecslési módszertanának a kidolgozása.
  (OMFB - 00401/2003)
 • Fogyókúrás étrendhez építőkocka elven alkalmazható modulárisan beállított energiatartalmú élelmiszeripari termékek fejlesztési rendszerének kidolgozása.
  (GVOP-3.1.1.-2004-05-0352/3.0)
 • Új technológiák és módszerek a magyar feldolgozott élelmiszeripari termékek nemzetközi versenyképességének növelésére különös tekintettel a fogyasztóvédelmi szempontokra.
  (NKFP - 4/013/2001)

Kapcsolat

1096 Budapest, Haller u. 2.
Tel: +36 1 433 14 70
Fax: +36 1 433 14 80
E-mail: a.sandor@campdenkht.com Web: www.campden.hu

Kérje ajánlatunk!